Υποψήφιοι χωρίς Κωδικό Ασφαλείας

Με τη λήξη του σχολικού έτους υπάρχουν ακόμη 24 υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες  δεν προσήλθαν στο Σχολείο προκειμένου να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας!