Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021 να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση και να την αποστείλουν άμεσα στο Σχολείο:

Download (DOC, 163KB)