Υ.Α. τροποποίησης της κατάταξης των Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Επιστημονικά Πεδία – ειδικά μαθήματα

Σας αποστέλλουμε εκ νέου:

Α) την εγκύκλιο που σας έχει ήδη σταλεί ηλεκτρονικά με την οποία διαβιβάζεται η Υ.Α. τροποποίησης της κατάταξης των Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Επιστημονικά Πεδία και η Υ.Α. που αφορά στα ειδικά μαθήματα που εξετάζονται οι υποψήφιοι για την εισαγωγή σε Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και

Β) τα σχετικά ΦΕΚ που αναφέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιο.

2021_9_23_ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΥΑ Ένταξης Τμημάτων σε ΕΠ

ΦΕΚ 2222

ΦΕΚ 2473