Αρχείο ετικέτας Πιστοποιητικά

Παραλαβή Δελτίων Υποψηφίου

Γύρω στις 20 Απρίλη κάθε χρόνο είναι δυνατή η παραλαβή του Δελτίου Υποψηφίου από τους μαθητές που θα λάβουν μέρος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Στους προφορικά εξεταζόμενους θα γνωστοποιηθεί και το εξεταστικό κέντρο.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Αλλοδαπών

Εντός του Οκτωβρίου, οι αλλοδαποί μαθητές οφείλουν να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης μεταφρασμένο από Δικηγόρο ή από την αρμόδια μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.