Αρχείο ετικέτας Έλεγχοι

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Ως ημέρα ενημέρωσης των Γονέων-Κηδεμόνων για την πρόοδο και την εν γένει πορεία των μαθητών/τριών του Σχολείου μας έχει οριστεί η Πέμπτη κάθε εβδομάδας καθώς και μια επιπλέον ώρα εβδομαδιαίως από κάθε εκπαιδευτικό.

Την Παρασκευή 8/2/2019 και ώρα 11.50 έως 14.00 θα επιδοθούν οι έλεγχοι Α΄ τετραμήνου αποκλειστικά στους Γονείς-Κηδεμόνες, στην αίθουσα του κάθε τμήματος από τον/την Υπεύθυνο/νη εκπαιδευτικό.