Σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτρο- πής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νό- σημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι/ες να λάβουν γνώση του επισυναπτόμενου ΦΕΚ:

Download (PDF, 135KB)