Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού Erasmus+

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού Erasmus+ »

Το 5ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου υλοποίησε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού Erasmus+ ΚΑ1 με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση».

Βασικοί  στόχοι  του προγράμματος  ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, με έμφαση στη  χρήση των Νέων Τεχνολογιών (web 2.0) στην τάξη,  η ενσωμάτωση μαθητοκεντρικών τεχνικών στη διδασκαλία,  η ενίσχυση του ευρωπαϊκού χαρακτήρα του σχολείου και η διεύρυνση των σχέσεών του με άλλα σχολεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις δραστηριότητες του προγράμματος συμμετείχαν τέσσερις καθηγητές, οι οποίοι πραγματοποίησαν επίσκεψη στο σχολείο Liceo Statale Carlo Porta, στην πόλη Erba της Ιταλίας.  Οι καθηγητές που έλαβαν μέρος στη δράση είναι οι εξής:

  • Παπαδάκης Σταμάτιος, Πληροφορικός (διευθυντής)
  • Χουρσανίδης Εμμανουήλ, Φιλόλογος (υποδιευθυντής)
  • Δασκαλάκη Αικατερίνη, Βιολόγος (συντονίστρια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων)
  • Βλαζάκη Παρασκευή, Αγγλικής Φιλολογίας

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν μαθήματα της ειδικότητάς τους, όπως προσφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου υποδοχής (job shadowing), ήρθαν σε επαφή με καλές διδακτικές πρακτικές και γνώρισαν  ποικίλους τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ στην τάξη. Επιπλέον, μέσω της παρακολούθησης και της ανταλλαγής απόψεων, οι συμμετέχοντες (παρακολουθούντες και διδάσκοντες) είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικά μοντέλα εκπαίδευσης, να συγκρίνουν πρακτικές και προγράμματα και να δουν από διαφορετική σκοπιά το εκπαιδευτικό σύστημα που υπηρετούν. Η δημιουργία προσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στη δράση αποτελεί βασικό άξονα για τη συνέχιση της συνεργασίας σε μελλοντικές δράσεις στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ και eTwinning.

Αποδέκτες της επιμορφωτικής δράσης αποτελούν όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην κινητικότητα, αλλά όλος ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου ΓΕΛ, που έγινε κοινωνός συγκεκριμένων εκπαιδευτικών εμπειριών και, κυρίως, οι μαθητές του σχολείου μας. Η εξοικείωση των διδασκόντων με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και με τη χρήση των ΤΠΕ δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης. Η επιμόρφωση των καθηγητών φέρνει το ελληνικό σχολείο πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπαίδευσης, καθιστώντας το όχι απλά μια πηγή γνώσης αλλά και αρωγό στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.