Σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων_κεφαλαίων των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά το έτος 2022 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 133577/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων_κεφαλαίων των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά το έτος 2022 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

ΣΥΝ133577ΑΡΧΕΛΛΣΕΙΡΑΔΙΔΓ ΓΕΛ 2021_22

ΣΥΝ133577ΒΙΟΛΟΓΙΑΣΕΙΡΑΔΙΔ_Γ ΓΕΛ 2021_22

ΣΥΝ133577ΙΣΤΟΡΙΑΣΕΙΡΑΔΙΔ_Γ ΓΕΛ 2021_22_1

ΣΥΝ133577ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΙΡΑΔΙΔ_Γ ΓΕΛ 2021_22

ΣΥΝ133577ΦΥΣΙΚΗΣΕΙΡΑΔΙΔ_Γ ΓΕΛ 2021_22

ΣΥΝ133577ΧΗΜΕΙΑΣΕΙΡΑΔΙΔ_Γ ΓΕΛ 2021_22_1