Υπεύθυνοι τμημάτων

Teacher, desk, apple.

Χουδετσανάκης Νικόλαος Α1
Γκουγκούσης Σωτήριος Α2
Πανούσης Φίλιππος Α3
Μεραχτσάκης Ιωάννης Α4
Γυπαράκη Χριστίνα Α5
Ακουμιανάκης Νικόλαος Β1
Παντερμαράκη Αφροδίτη Β2
Σπυριδάκης Ευάγγελος Β3
Λαπιδάκης Μιχαήλ Β4
Σαμωνάκη Ειρήνη Β5
Μοσχούρη Βασιλική ΓΑΝΘΡ 1
Παγωμένου Ελένη ΓΑΝΘΡ 2
Στεφανόπουλος Βασίλειος ΓΥΓΕΙΑΣ
Ψυλλάκης Γεώργιος ΓΘΕΤ
Τυμπακιανάκης Αιμίλιος ΓΟΙΚ.-ΠΛΗΡ. 1
Κατρακίλη Μαρία ΓΟΙΚ-ΠΛΗΡ. 2

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

%d bloggers like this: