Σχολικές δράσεις

Στις επόμενες σελίδες ενημερωθείτε για τις ποικίλες δράσεις στις οποίες συμμετέχει το σχολείο μας!


Απαραίτητες διευκρινήσεις για τις εκδρομές – εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών / μαθητριών και συνοδών εκπαιδευτικών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.

Download (PDF, 136KB)

Download (PDF, 1.57MB)

 

 

%d bloggers like this: