Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι/ες να λάβουν γνώση των επισυναπτόμενων αρχείων:

Download (PDF, 369KB)

Download (PDF, 1.42MB)