ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 24/09/2021

Σας κοινοποιούμε το πρόγραμμα για την αυριανή ημέρα αθλητικών εκδηλώσεων. Την 1η ώρα εντός των τάξεων θα γίνει ο απαραίτητος έλεγχος των πιστοποιητικών, self-testκλπ σύμφωνα με το πρόγραμμα που σας κοινοποιούμε και ακολούθως θα πραγματοποιηθούν οι αθλητικές εκδηλώσεις:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1η ΩΡΑ 24-09-2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚ ΑΘΛ 2021