Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του επισυναπτόμενου αρχείου:

Download (PDF, 340KB)