Παραλαβή Δελτίου Εξεταζόμενου Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021

Οι τελειόφοιτοι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων 2021 μπορούν να προσέλθουν στο σχολείο για να παραλάβουν το Δελτίο Εξεταζόμενου τις παρακάτω ημέρες και ώρες :

Ημερομηνία Τμήμα Ώρα
Δευτέρα 7 Ιουνίου Γ1 9.00-10.00
Γ2 10.00-11.00
Γ3 11.00-12.00
Τρίτη 8 Ιουνίου Γ4 9.00-10.00
Γ5 10.00-11.00
Γ6 11.00-12.00

Οι Απόφοιτοι μπορούν να προσέρχονται Δευτέρα 7 Ιουνίου και Τρίτη 8 Ιουνίου 9.00-12.00