Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Παρακαλούνται να λάβουν γνώση του επισυναπτόμενου αρχείου οι ενδιαφερόμενοι/ες και οι γονείς/κηδεμόνες αυτών.

Download (PDF, 356KB)