Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2019

Ορίζουμε κατά ειδικό μάθημα τα παρακάτω Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) Ειδικών Μαθημάτων έτους 2019 και κατανέμουμε τους υποψηφίους για εξέταση σε καθένα από αυτά ως ακολούθως:

Download (PDF, 285KB)