Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Γενικής Παιδείας Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία στη Β΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ και στη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ για το σχ. έτος 2017-2018

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Γενικής Παιδείας Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 
 
– στη Β΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ και 
 
– στη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ 
 
για το σχολικό έτος 2017-2018.