Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων για ΤΕΦΑΑ 2021-22

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι/ες των επισυναπτόμενων εγγράφων:

Download (PDF, 166KB)