Νικητης της κλήρωσης της Β Λυκείου

Σας ενημερώνουμε ότι ο νκιητής της κλήρωσης είναι ο κ.  Πέτρος Παναγιωτάκης.

Το κινητό του νικητή ξεκινάει από  6946 και τελειώνει σε 4.