Κατάθεση Δελτίου Απογραφής

Από: Stratologiki Ypiresia Kritis sykritis@0541.syzefxis.gov.gr

  1. Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι κλάσης 2025 (γεννημένοι το 2004) οφείλουν να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής μέχρι 31 Μαρτίου 2022.
  2. Η κατάθεση Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει
    α. Μέσω ΚΕΠ
    β. Από τον ιστότοπο www.stratologia.gr
    γ. Είτε σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία
  3. Απαραίτητα στοιχεία είναι η γνώση ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  4. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τις εκπαιδευτικές Μονάδες αρμοδιότητάς σας για τα παραπάνω, προκειμένου να ειδοποιηθούν οι γεννημένοι το 2004.