Κατακύρωση εκδρομής 2016 στο Εδιμβούργο Σκωτίας

Αξιολόγηση προσφορών για 5-ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Εδιμβούργο Σκωτίας, τον Απρίλιο 2016, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος «Η ελληνική παραδοσιακή μουσική και ο χορός ως μέσα διατήρησης της πολιτισμικής μας ταυτότητας, για Έλληνες της ημεδαπής και της διασποράς».
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της, ως προς το πνεύμα του νόμου, τις τρεις (3) συνολικά προσφορές που κατατέθησαν – μετά από πρόσκληση που έκανε ο Διευθυντής του Σχολείου και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο – από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία Landmarks travel, Κολχίδα travel, και Palmos travel κατέληξε ομόφωνα στην επιλογή της προσφοράς του Τουριστικού Γραφείου Landmarks Travel, επειδή είναι η πληρέστερη με βάση την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η οικονομικότερη.

Προσφορές:

  • Landmarks travel
  • Palmos Travel (το cd με την προσφορά του Palmos Travel δεν ήταν (τεχνικά) αναγνώσιμο και επομένως η προσφορά δεν μπορεί να αναρτηθεί)
  • Κολχίδα