Καλωπισμός προαύλιου χώρου

Σε συνεργασία με την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Ηρακλέιου προχωρήσαμε και στον καλωπισμό του προαύλιου χώρου του σχολείου μας.