Καλλωπισμός προαυλείου χώρου

Η Διεύθυνση του Σχολείου ευχαριστεί τους μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου μας οι οποίοι/ες εθελοντικά βοήθησαν στον καλλωπισμό του προαυλείου χώρου του Σχολείου επί της οδού Σκεπετζή.