Ημερομηνίες απόκτησης κωδικού για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) για τους υποψηφίους (ΝΕΟ ή ΠΑΛΑΙΟ σύστημα, 90% ή 10%)

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους (ΝΕΟ ή ΠΑΛΑΙΟ σύστημα, 90% ή 10%) που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) ότι το Λύκειο θα είναι ανοικτό τις ακόλουθες ημερομηνίες:

  • Τρίτη 30 Ιουνίου 2020
  • Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020
  • Τρίτη 7 Ιουλίου 2020
  • Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020
  • Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

Ώρες εξυπηρέτησης: 09:00 – 13:00.

Στο Λύκειο για την απόκτηση κωδικού μπορεί να προσέρχεται ο ίδιος ο υποψήφιος ή κάποιος εξουσιοδοτημένος από τον ίδιο εκπρόσωπος του προκειμένου να ταυτοποιείται και κατόπιν να δημιουργεί, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τον προσωπικό του κωδικό ασφαλείας (password).