ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΓΕΛ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019_2020

Σας γνωστοποιούμε ότι:
Στο ΦΕΚ Β΄ 4902/31-12-2019 δημοσιεύτηκαν:
η με αρ. πρωτ. 203503/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος
των
Αρχαίων Ελληνικών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και
η με αρ. πρωτ. 203539/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος
της
Βιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Στο ΦΕΚ Β΄ 4903/31-12-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 203524/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με
θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της
Κοινωνιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Στο ΦΕΚ Β΄ 4904/31-12-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 203584/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με
θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των
Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Στο ΦΕΚ Β΄ 4906/31-12-2019 δημοσιεύτηκαν:
η με αρ. πρωτ. 203517/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος
της
Οικονομίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και

η με αρ. πρωτ. 203535/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος
της
Ιστορίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Στο ΦΕΚ Β΄ 4910/31-12-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 203518/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με
θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της
Φυσικής της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Στο ΦΕΚ Β΄ 4911/31-12-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 203549/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με
θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της
Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Γ΄
τάξης Γενικού Λυκείου
Στο ΦΕΚ Β΄ 4912/31-12-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 203488/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με
θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της
Χημείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Στο ΦΕΚ Β΄ 4913/31-12-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 203565/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με
θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της
Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Επισυνάπτονται τα ανωτέρω
ΦΕΚ.

Download (PDF, 188KB)

Download (PDF, 158KB)

Download (PDF, 255KB)

Download (PDF, 311KB)

Download (PDF, 234KB)

Download (PDF, 285KB)

Download (PDF, 247KB)

Download (PDF, 242KB)