ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 5/5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΓΕ.Λ.

Σας υπενθυμίζουμε την ενημέρωση σε θέματα Σ.Ε.Π. των μαθητών και μαθητριών της Γ τάξης ΓΕ.Λ. την Πέμπτη 5/5 και ώρα 18.30, μέσω webex, στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://minedu-secondary.webex.com/minedu-secondary/j.php?MTID=mc54e6d898d3a44c3b229e2d7363ee6b6

Σας ευχαριστώ

Με εκτίμηση
Κωνσταντίνα Μπατάλα
Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. στη Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου