ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η Διεύθυνση, ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών και οι μαθήτριες/ες του 5ου ΓΕΛ Ηρακλείου ευχαριστούμε θερμά τον κ. Πλουμάκη Γεώργιο, συνταξιούχο δάσκαλο από τη Βόνη Πεδιάδος, για τη δωρεά στη βιβλιοθήκη του Σχολείου μας, του αξιόλογου βιβλίου του αείμνηστου πατέρα του, επίσης δασκάλου, Πλουμάκη Εμμανουήλ. ‘Λαογραφικά Σημειώματα Κρήτης’.
Το συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο Αθηνών, το 1964, αποτελεί πηγή πολύτιμων πληροφοριών για τα ήθη και έθιμα, τις παραδόσεις και τις εκδηλώσεις του τόπου μας και μάλιστα συγκριτικά με τα/τις αντίστοιχα/ες άλλων περιοχών της Ελλάδος.