ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Σας διαβιβάζουμε τα σχετικά έγγραφα, καθώς και τα αντίστοιχα Δελτία Τύπου αναφορικά με τα Εξεταστικά Κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2021.

Να επιστήσουμε την προσοχή σας στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ως προς τα εξεταστικά κέντρα, καθώς αυτά διαφοροποιούνται.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.  

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Διεύθυνση Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων

Tμήμα Α’  Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων και Εξετάσεων ΑΣΕΠ

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι

Τηλ. Επικοινωνίας 210 3442699

Fax: 210 3442098

Download (PDF, 345KB)

Download (PDF, 234KB)

Download (PDF, 113KB)

Download (PDF, 113KB)