Ερωτηματολόγια για ερευνητικές εργασίες Α τετράμηνο 2017-2018

Στα πλαίσια του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, δημιουργήσαμε και κοινοποιούμε ένα ερωτηματολόγιο ώστε να εξάγουμε δημοσκοπικά αποτελέσματα που αφορούν στους μαθητές του σχολείου μας και την άποψή τους για τα θέματα που ερευνούμε.

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να πάρετε μέρος στις δημοσκοπήσεις.

Έφηβοι και ενημέρωση

https://goo.gl/forms/kGdrKxLLgFwdrrIo2

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

https://goo.gl/forms/YtiOcwN9YCpbBrEJ3