Επιβεβαίωση της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2020. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ!

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων 2020 του 5ου Γενικού Λυκείου  πρέπει να προσέλθουν στο Σχολείο για να επιβεβαιώσουν και να υπογράψουν την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
 
Η προθεσμία για την ανωτέρω διαδικασία είναι από την Πέμπτη 7-5-2020 ως και την Πέμπτη 14-5-2020, ξεκινώντας με τους αποφοίτους.
 
Παρακαλείσθε όλοι να προσέλθετε αύριο Τετάρτη 13/05/2020 καθώς την τελευταία ημέρα (Πέμπτη 14/05/2020) υπάρχει ο κίνδυνος λόγω οποιοδήποτε τεχνικού προβλήματος π.χ. ενδεχόμενης δυσλειτουργίας του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου να μην μπορέσετε να ολοκληρώσετε την διαδικασία!