Επίσκεψη των μαθητών της Γ’ Λυκείου στο ΙΤΕ

Την Πέμπτη 7/12/2017, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των τμημάτων ΓΘ1 και ΓΘ2 στο ΙΤΕ στα τμήματα Μοριακής Βιολογίας και Laser.