Επίσκεψη στο ποτάμι του Φόδελε

Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος “Ρύπανση υδάτων” επισκεφθήκαμε το ποτάμι του Φόδελε όπου μετρήσαμε την καθαρότητα του νερού με τη χρήση βιολογικών δεικτών.
Υπέυθυνη καθηγήτρια: Δασκαλάκη Αικατερίνη
Συνοδός καθηγήτρια: Βλαχάκη Αντωνία