Επικοινωνία με το 5ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020) σχετική με κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, συστήνεται από Τρίτη 17/03/2020 η επικοινωνία με τη Διεύθυνση του Σχολείου να γίνεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στο email του Σχολείου: mail@5lyk-irakl.ira.sch.gr και με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου στο κεντρικό mail: mail@dide.ira.sch.gr