Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι/ες για το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ανάρτησης και να απαντήσουν σε περίπτωση ενδιαφέροντος μέχρι τις 9.00 π.μ. την Παρασκευή 22/10/2021 αποστέλλοντας ηλεκτρονικά την αίτηση ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες:
ΕΞΕ – 132813 – 2021 – Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων ΕΔΕΜ για το σχολικό έτος 2021_2022

Υπόδειγμα1 αίτησηςδήλωσης μαθημάτων 2021_22

ΦΕΚ Β 4696_21_ΥΑ 117781_ΕΔΕΜ