ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εγκεκριμένο ενημερωτικό υλικό (από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας).

Δείτε και κατεβάστε υλικό από τον ακόλουθο ιστότοπο:

https://www.civilprotection.gr/el/disasters