ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μετά από καταγγελίες συμπολιτών στη Γραμματεία του Σχολείου μας, σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση και ο Σύλλογος Καθηγητών του 5ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου ΟΥΔΕΠΟΤΕ επέτρεψε ή εξουσιοδότησε τον οποιονδήποτε μαθητή ή άλλον να χρησιμοποιεί την επωνυμία του Σχολείου μας προκειμένου να λαμβάνει οποιουδήποτε είδους ενίσχυση σε αγαθά όπως τρόφιμα, ρούχα ή χρήματα.

Επομένως η χρήση της επωνυμίας του Σχολείου μας γίνεται για ίδιον όφελος, παράνομα και καταχρηστικά.