ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗ Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΛ – ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΚ

Ο Σύνδεσμος είναι:

https://minedu-secondary.webex.com/minedu-secondary/j.php?MTID=m1315466b722e6e5ec0d82dca5676eaa7

Περισσότερες πληροφορίες στο ακόλουθο έγγραφο:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΚ