Εκδοση προκήρυξης για την εισαγωγή στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστική 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2023_ΑΔΑ Ψ08Γ46ΝΠΙΘ-ΑΨΩ

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού