Εκδήλωση 5ου ΓΕΛ Ηρακλείου στις 5 Μαρτίου

“Ο ρόλος της οικογένειας και η έγκαιρη παρέμβασή της σε θέματα εξαρτήσεων των εφήβων”