Ειδική ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης για Μαθητές Λυκείου/Γυμνασίου και ΚΕΣΥ

Σας ενημερώνουμε για την δημιουργία της ειδικής ιστοσελίδας – http://www.meet.tuc.gr από το Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά), με τελικούς αποδέκτες τις Μαθήτριες και τους Μαθητές
Λυκείων και Γυμνασίων
της χώρας.
Η ειδική ιστοσελίδα αποτελεί μία ψηφιακή γνωριμία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και είναι δομημένη, ώστε οι φετινοί υποψήφοι, γενικότερα οι μαθητές/μαθήτριες Λυκείου,
Γυμνασίου, όπως επίσης και οι υπεύθυνοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού των K.E.Σ.Υ. να μπορούν να αναζητήσουν εύκολα ψηφιακό υλικό για το Πολυτεχνείο Κρήτης. Το υλικό
περιέχει κυρίως videos για προβολή στα σχολεία.

Περιλαμβάνει:

Παρουσίασεις των 5 Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης από μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος
Μαρτυρίες φοιτητών, φοιτητριών και αποφοίτων
Εικονικές περιηγήσεις στην Πολυτεχνειούπολη Χανίων
Videos για Σπουδές και Έρευνα στο Πολυτεχνείο Κρήτης.