ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

Download (PDF, 371KB)