Εγκύκλιος ενημέρωση για ΠΑΛΑΙΟ σύστημα Πανελληνίων εξετάσεων

Σας κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 9343/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Εγκύκλιος ενημέρωση για ΠΑΛΑΙΟ σύστημα εξετάσεων».

Download (PDF, 586KB)