Δικτυακός τόπος online σεμιναρίων σχετικά με τις ΤΠΕ

Το περιεχόμενο είναι προσβάσιμο μόνο με εγγραφή ή με κωδικό πρόσβασης τον οποίο διαθέτουν οι μαθητές.

http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/login/index.php