Διαβάσαμε ποίηση…

Διαβάσαμε ποίηση… γράψαμε ποίηση… μελοποιήσαμε ποίηση… και
αποχαιρετούμε το σχολείο με ποίηση που έγραψε η Ράνια Πετσαλάκη και μελοποίησε ο Ηρακλής Κονταξάκης…
Τμήμα Γ4