Διαφύλαξη του αδιάβλητου των εξετάσεων – Δολίευση των εξετάσεων μηδενισμός του γραπτού

Παρακαλούνται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο επισυναπτόμενο αρχείο οι εξεταζόμενοι-εξεταζόμενες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις καθώς και οι γονείς – κηδεμόνες αυτών:

Download (PDF, 162KB)