Χρονοδιάγραμμα δήλωσης υποψηφιών για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

  • Τρίτη, 20/03/2018, 6η – 7η ώρα, Γ1
  • Τετάρτη, 21/03/2018, 6η – 7η ώρα, Γ2
  • Πέμπτη, 22/03/2018, 6η – 7η ώρα, Γ3
  • Παρασκευή, 23/03/2018, 2η – 3η ώρα, Γ4
  • Δευτέρα 26/03/2018, 6η – 7η ώρα, Γ5
  • Τρίτη, 27/03/2018, 6η – 7η ώρα, Γ6