ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΤΗ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες και οι μαθητές/μαθήτριες να λάβουν γνώση του επισυναπτόμενου αρχείου:

Download (PDF, 270KB)