Απόκτηση κωδικού για συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σχολείο σήμερα θα είναι ανοικτό για όσους/όσες μαθητές/τριες δεν έχουν δημιουργήσει ακόμη τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας ο οποίος είναι απαραίτητος για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Για την υποστήριξη της υποβολής του Μ.Δ. τον Ιούλιο, όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία κάθε Πέμπτη) θα λειτουργήσουν επιπλέον την Τρίτη 7-7-2020 και την Παρασκευή 10-7-2020 για το χειρισμό της ηλεκτρονικής εφαρμογής του μηχανογραφικού δελτίου. Αυτή την ημέρα (και όποια άλλη χρειαστεί) ο (Υπο)Διευθυντής θα μπορεί να επιτρέψει στους υποψηφίους να αποκτήσουν password (αν δεν πρόλαβαν ή αν το έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. για να οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ.

Μέχρι και σήμερα, 24 μαθητές/τριες δεν έχουν προσέλθει στο Σχολείο για την απόκτηση κωδικού.