ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ”

     Ο Σύλλογος διδασκόντων του 5ου ΓΕΛ Ηρακλείου, αποφάσισε  τη μη  συμμετοχή του Σχολείου μας στην υλοποίηση του προγράμματος “Βουλή των  Εφήβων”, σχολικού έτους 2020-2021,  παρά το γεγονός ότι  το  παραπάνω  πρόγραμμα πραγματοποιείται επιτυχώς μέχρι τώρα,  αποκλειστικά από  εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών).
        Ο λόγος είναι  ότι,  αν και οι Βασικοί στόχοι του προγράμματος 
είναι η εξοικείωση των εφήβων με τις αρχές και αξίες της δημοκρατίας, με τον τρόπο λειτουργίας και τον ρόλο του Κοινοβουλίου, καθώς και η  άσκηση των εφήβων σε δημοκρατικές πρακτικές και η ενεργοποίησή τους σε  ζητήματα που απασχολούν το σχολείο, την κοινότητα, την κοινωνία,  δηλαδή η καλλιέργεια δημοκρατικής παιδείας, με το νέο  Ωρολόγιο  Πρόγραμμα Σπουδών του Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ 2338, τ. Β΄, 15-06-2020),  εξοβελίζεται αναιτιολόγητα  σχεδόν το σύνολο των στοιχείων Κοινωνικών  και Πολιτικών Επιστημών, των οποίων η διδασκαλία είναι απολύτως  απαραίτητη για την υλοποίηση του προγράμματος της “Βουλής των Εφήβων”.
         Συγκεκριμένα:

  • στη Β΄ τάξη αποκλείονται και τα δύο μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών, οι Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών,  μάθημα  προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών και ο Σύγχρονος Κόσμος-  Πολίτης και Δημοκρατία, μάθημα γενικής παιδείας.
  • Στην Α΄ τάξη, οι ώρες  του μαθήματος Πολιτική Παιδεία μειώνονται από 3 σε 2, ενώ στη Γ΄  καταργείται, από το 2021, η Κοινωνιολογία, όχι μόνο ως πανελλαδικώς  εξεταζόμενο μάθημα, αλλά και ως μάθημα γενικής παιδείας.
             Για τους λόγους αυτούς,  καθώς και όσους συναποφασίσαμε, με  το από 30-Ιουνίου 2020 επισυναπτόμενο, σχετικό  ψήφισμα  μας,  δηλώνουμε τον έντονο προβληματισμό μας σ’ αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη  στο χώρο της εκπαίδευσης, στηρίζουμε τους συναδέλφους μας, κλάδου ΠΕ78  και ζητάμε την επαναφορά των μαθημάτων κοινωνικής και πολιτικής  παιδείας, αφού    κρίνουμε  πως αποτελούν αναγκαία  προϋπόθεση   για  την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος της “Βουλής των Εφήβων”  και  για την καλλιέργεια των σχετικών δεξιοτήτων στους μαθητές μας.

                                           Ηράκλειο 8 Οκτωβρίου 2020
                                   Ο Σύλλογος Καθηγητών του 5ου ΓΕΛ Ηρακλείου