Απόφαση διακοπής μαθημάτων 5ου Γενικού Λυκείου και 3ου Γυμνασίου Ηρακλείου

Στο 5ο Γενικό Λύκειο Ηρακλέιου η διακοπή των μαθημάτων πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της 3ης διδακτικής ώρας (10.45).

Download (PDF, 317KB)